Projektování dopravních a pozemních staveb Josef Hauck

projektování dopravních a pozemních staveb

 

Profil společnosti

Společnost Hauckovi, s.r.o. byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové dne 19.11.2009, spisová značka: C 26828.

Jednatelé/společníci:

Ing. Josef Hauck
Ing. Blanka Haucková
Ing. Kateřina Šestáková Haucková

Zaměstnanci:

3 stavební inženýři, specializace pozemní stavby a architektura, dopravní stavby, statika, inženýrská činnost
1 projektant SŠ

Autorizace:

- AO 0601435 Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
- AO 0601789 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Pojištění:

Pojištěni jsme pro případ odpovědnosti za škody způsobené v rámci autorizované činnosti ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na pojistnou částku 2,0 mil.Kč, v rámci pojistné sml. č. 8026684810 uzavřené mezi ČSOB Pojišťovnou, a.s. a Českou Komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, sjednané prostřednictvím zplnomocněného makléře Čásenský & Hlavatý, s.r.o.

Software:

Projekty zpracováváme pouze 2D, vybavení AutoCAD LT, přijímáme podklady ve formátu *.dwg, *.dxf, verze 2007 a starší.